drfg david rusnak

DRFG finišuje založení energetického fondu

V letošním roce se v DRFG v divizi energetiky odehrály zásadní novinky. V oddělení energetiky bylo nezbytné zaměřit se na dvě základní sféry. Potřebné bylo dokončení elektrárny ve Šternberku, a to zejména po licenční i fyzické stránce. Druhým základním bodem byl průzkum a zpracování dalšího investičního záměru v oblasti energetiky. Lidé v DRFG oba cíle úspěšně splnili.

„Pro založení fondu jsme potřebovali dostatečně velké a kvalitní portfolio. Dnes již víme, že na první rok a půl provozu bude mít fond k nákupu připraveno pět fotovoltaických elektráren, jejichž enterprise value by se měla pohybovat kolem 1,9 miliardy korun,“ říká Pavel Svoreň. V rámci investiční skupiny DRFG Davida Rusňáka je klíčovou osobou pro oblast energetiky.

Plány ke spuštění plnohodnotného provozu

Po dlouhé diskuzi s managementem se vedení DRFG rozhodlo založit energetický fond. K založení však bylo potřeba vlastnit dostatečně rozsáhlé a bonitní portfolio, které by měl fond možnost nakupovat.

„Výrobou elektřiny, kvalitou dokumentace i vlastnictvím pozemků se jedná o vysoce nadstandardní projekty,“ potvrzuje Pavel Svoreň. Energetický fond bude mít domicil Lichtenštejnsku, stejně jako ostatní fondy DRFG.

V současné době DFRFG disponuje s veškerou dokumentací, propracovanou agendou, licencemi a povoleními, které jsou nezbytné k provozu elektrárny. Studie potvrdila, ze DRFG bude schopna plně uspokojit poptávku po teple od všech smluvních kontraktorů.

Cíle Davida Rusňáka a jeho DRFG

Plány na rozvoj do budoucna jsou tedy jasné. DRFG cílí na ustálení výroby elektrické energie v nejvyšším možném rozsahu. Uzavírá smlouvy s novými odběrateli tepla a velký důraz je také kladen na optimalizaci investiční stránky. DRFG našla velký potenciál zejména v oblasti nákupu paliva.

DRFG považuje investice do solární energie jako konzervativní a stabilní. V podstatě existuje jen minimum množství, které jsou schopny ziskovost ovlivnit nežádoucím způsobem. Nákladové aspekty jsou prakticky nulové, výnosnost je ovlivněna slunečním svitem. Při valuaci aktiv DRFG kalkuluje s podprůměrným osvitem, i když poslední roky ukazují opačný trend.

Budoucnost v nákupu aktiv

„Budeme se samozřejmě dále dívat do oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, především na větrné elektrárny. Dále nás ale zajímají především regulované zdroje v oblasti teplárenství a infrastruktury, které z našeho pohledu slibují stabilní a predikovatelný výnos, dlouhou životnost a minimální konkurenci v dané lokalitě,“ říká Pavel Svoreň z DRFG.