Skelet bude dokončen

Skelet bude dokončen!

Ostrava se stále snaží o to, aby byla čím dál krásnější, aby se neustále vzhledově zdokonalovala, aby lidem nabízela mnoho zajímavého. Například nyní se staví železobetonový objekt, který zdejší obyvatelé nazývají Skeletem. Jedná se o rozestavěnou stavbu, kterou najdete naproti Domu kultury města Ostravy. Do nynějška nebylo úplně jasné, kdo bude stát za dostavěním této stavby, ovšem nyní se to už ví – Skelet dostaví společnost Smart Innovation Center. O tomto rozhodlo zastupitelstvo v polovině prosince.

Převod nemovitosti tak přešel z rukou současného vlastního do rukou nové společnosti, která má podle smlouvy dostavět celý tento dlouho rozestavěný Skelet dokončit do konce září roku 2018. Poté by měl tento budoucí multifunkční dům být k dispozici všem rozvojovým firmám, všem vzdělávacím institucím, měl by dokonce sloužit i k běžnému komerčnímu využití.

Konečně se tedy blíží doba, kdy bude dlouho rozestavěný Skelet dokončen. Abyste věřili tomu, že bude stavba skutečně dokončena, je to doložené smluvně – pokud by společnost nedodržela termín, společnost musí uhradit městu pokutu, která je ve výši pěti milionů korun za každý měsíc.