Slovenské studentky ve Vítkovické nemocnici

Slovenské studentky si ve Vítkovické nemocnici vyzkoušely práci českých sester

Náplň práce zdravotní sestry v Česku si v červnu vyzkoušelo dvanáct studentek ze slovenské Povážské Bystrice. V rámci dvoutýdenní stáže mezinárodního programu Erasmus spolupracovaly posluchačky 3. ročníku střední zdravotnické školy, oboru zdravotnický asistent (praktická sestra), se zdravotníky z oddělení chirurgie a interny Vítkovické nemocnice v Ostravě. „Studentky byly aktivní, komunikativní a měly zájem si vše vyzkoušet,“ chválila skupinu budoucích sestřiček vrchní sestra chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice Bc. Nina Hrtanová a ocenila také práci jejich učitelek, které je na stáž skvěle připravily a v nemocnici je i doprovázely. „Měla jsem ze studentek pocit, že opravdu chtějí být zdravotními sestrami a jsou pro tuto profesi jak dělané,“ dodala. Jasné pozitivní ohlasy přitom přišly i ze strany studentek, které byly ze čtrnáctidenního pobytu v nemocnici natolik nadšené, že se zajímaly i o možnost letní brigády ve Vítkovické nemocnici. Na výbornou pak hodnotily spolupráci s nemocnicí i vyučující. „Vážíme si vstřícného přístupu personálu nemocnice. Prostředí je moc hezké, sestřičky milé a ochotné. Z přístupu všech zaměstnanců jsme nadšené,“ shodly se pedagožky PhDr. Dana Krstičová a PhDr. Viera Svítková ze Střední zdravotnické školy v Povážské Bystrici.

V průběhu stáže měly studentky možnost diskutovat o práci zdravotní sestry i s hlavní sestrou Vítkovické nemocnice Bc. Xenii Gašparovou, která na půdě nemocnice také zprostředkovala schůzku se zástupkyní Střední zdravotnické školy AGEL Mgr. Alžbětou Panákovou. Všichni zúčastnění se pak dohodli na vzájemné spolupráci obou škol i nemocnice.