Hnutí romských studentů

V Ostravě vzniklo Hnutí romských studentů. Jediné svého druhu v Česku

Hnutí vzniklo letos v červenci a je jediné svého druhu v ČR vůbec! Je tvořeno romskými vysokoškolskými studenty a jeho členové nyní pracují na přípravě a realizaci projektu „Příprava týmu mladých koordinátorů pro romské záležitosti MSK“. Podporu jejich projektu přislíbil minulý týden Moravskoslezský kraj, ale i ministr zemědělství Toman. Projekt vznikl za podpory ostravské Asociace romských podnikatelů a spolků ČR v čele s Vladimírem Leškem. Asociace se dlouhodobě zabývá uplatněním romských firem na trhu práce a zaměstnáváním Romů zejména na Ostravsku.

Řešení romské záležitosti se stane efektivní a reálné až ve chvíli, kdy se na něm budou podílet samotní Romové. Hnutí romských studentů se chce spolupodílet a poukazovat na inspirující příběhy mladých Romů. Chce všemožně podporovat ty, kteří chtějí jít svou cestou za úspěchem bez ohledu na znevýhodnění vyplývající ze sociálního prostředí a předsudků,“ nastiňuje poslání Hnutí romských studentů z.s. jeho lídr a předseda Vladimír Čermák s tím, že dlouhodobý smysl spatřuje v práci na změně postojů ve společnosti a rovnocennosti dosahované prostřednictvím získávání vzdělání na střední a vyšší úrovni.

Projekt hnutí je koncipován pro pětičlenný tým na dobu devíti měsíců a měl by všem členům týmu umožnit získat potřebné dovednosti a zapojit zkušené odborníky. Je také nutnou investicí pro vytvoření dlouhodobé sítě spolupracujících organizací, jako jsou střední a vysoké školy, romské organizace, veřejná správa, sociální odbory, ale i komerční subjekty a soukromí zaměstnavatelé. „Věříme – podle ohlasů z okolí – že má náš projekt obrovský společenský potenciál a že bude prospěšný nejen nám, ale i našim partnerům, kterých – jak doufáme – bude přibývat. Chtěli bychom, aby nám pomohl se zviditelnit a díky tomu i zlepšit situaci mladých šikovných Romů v Česku,“ přeje si lídr studentského hnutí V. Čermák.

Během jednání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, které se konalo minulé úterý 10. července dopoledne, přislíbil romskému studentskému hnutí a jeho projektu podporu za MSK náměstek pro sociální oblast a člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Jiří Navrátil: „Je skvělé vidět, že samotní mladí Romové ukazují, že cesta k cíli prostřednictvím vzdělání má šanci na úspěch a jsem nesmírně rád, že toto se odehrává právě v Moravskoslezském kraji. Školy, zřizované Moravskoslezským krajem, budou o aktivitách Hnutí romských studentů informovány. S ohledem na možnosti kraje také doufám, že mladí romští studenti dokážou na svou stranu získat i představitele samospráv a svým příkladem pomůžou změnit stereotypní pohled většinové společnosti na Romy. A také doufám, že příklad Romů samotných otevře cestu dalším dětem, žákům či studentům nestydět se za svůj původ a prostřednictvím vzdělání je dostane například za katedry, do nemocnic či k složkám integrovaného záchranného systému.“

Kromě úterního jednání na Krajském úřadě MSK proběhlo ve čtvrtek i jednání s novým ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. „Jednání jsem se osobně účastnil, a i když primárně souviselo s nabídkou volných pracovníků při likvidaci kůrovcové kalamity, byl prostor představit mu i naše hnutí. Ministr Toman přitom našemu hnutí přislíbil podporu středního a vysokoškolského vzdělávání v lesnických oborech formou motivačních stipendií, což nás velice potěšilo a rozhodně to uvítáme,“ říká místopředseda Hnutí romských studentů Vladimír Kočko a dodává: „Náš projekt a připravované aktivity vyvolaly v naší komunitě pozornost a velký zájem. A během posledních dní se nám ozvali další mladí studenti, ale i neziskové organizace, které by měly zájem o spolupráci. Na začátek srpna pak máme domluvenu osobní schůzku i s ostravským primátorem Tomášem Macurou a věříme i v jeho podporu.“

„Těšíme se na pozitivní změny, které projekty tohoto typu mohou v romské komunitě přinést. Věříme, že už v dubnu 2019 v rámci druhého ročníku Mezinárodního dne Romů v Ostravě budeme moci předložit dosažené výsledky a oslavit je se všemi účastníky setkání,“ říká Vladimír Leško, prezident ostravské Asociace romských podnikatelů a spolků ČR, která je partnerem studentského projektu, a dodává: „Nechceme, aby z našich dětí vyrůstali profesionální pobírači sociálních dávek. Chceme, aby se naše děti vzdělávaly, pracovaly, slušně bydlely a platily daně. Ale také aby dostaly příležitost si splnit své sny a životní cíle!Hnutí romských studentů spolu s ostravskou Asociací romských podnikatelů a spolků ČR letos společně zorganizovalo první ročník Mezinárodního dne Romů, první setkání svého druhu v historii Ostravy. Hned napoprvé se setkání v Ostravě zúčastnilo zhruba 5000 lidí.

Hnutí romských studentů z.s.

Celý příběh Hnutí začal setkáním dvou studentů na vysoké škole. Ti se shodli na tom, že vzdělání je šance a do budoucna přináší řešení mnoha palčivých otázek v romské komunitě. Taky se rozhodli, že je na čase něco zásadně, jinak a nově dělat. To je dovedlo až k projektu, jehož smyslem je vytvoření platformy pro dlouhodobou spolupráci mezi subjekty. Cílem této iniciativy je podpořit na cestě ke vzdělání a získání smysluplného uplatnění mladou generaci Romů ve třech stěžejních oblastech:

  • Business (podpora mladých Romů na jejich cestě za úspěchem v profesním i osobním životě směřujících k samostatnému podnikání)
  • Nadání (vyhledávání inspirujících talentů a osobních příběhů kreativních mladých Romů, kteří se zaměřují na umění, kulturu, design, ale také netradiční řemesla, sport a zajímavé projekty)
  • Veřejnost (podpora studentů a mladých absolventů z romské komunity směřujících do stěžejních profesí ve veřejném sektoru, které současně narušují genderové stereotypy v těchto oborech, jako jsou policista, revizor, úředník sociální správy či úřadu práce, a napomohou ke zlepšení komunikace).

Hnutí romských studentů chce ve spolupráci s ostravskou Asociací romských podnikatelů a spolků ČR, která je významným partnerem projektu, pomáhat místní komunitě. Součástí projektu má být i založení nadačního fondu na podporu nadaných romských studentů. V současnosti má hnutí pět stálých členů.

Asociace romských podnikatelů a spolků, z.s.

Včele s prezidentem Asociace Vladimírem Leškem, se na Ostravsku několik let věnuje uplatňování romských firem na trhu práce a zaměstnávaní nezaměstnaných Romů dlouhodobě registrovaných na úřadech práce. Asociace řeší a podporuje vzdělání Romů, získávání důstojného bydlení a řeší romskou problematiku obecně. Podporuje a sponzoruje společenské a kulturní akce, fotbalové kluby, poskytuje studijní stipendia, přispívá romským dětem a jejich rodičům na pořízení školních potřeb apod.

Asociace na sebe upozornila v souvislosti s kůrovcovou kalamitou v ČR, kdy nabídla ministerstvu zemědělství a podnikům pověřeným řešením kalamitního stavu 1000 pracovníků. Při této příležitosti se ve čtvrtek 12. července konalo osobní setkání s novým ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Ten členům ostravské Asociace přislíbil konkrétní práce, které by v lesích mohli dlouhodobě nezaměstnaní Romové vykonávat. Byla zmíněna např. těžba dřeva, kácení stromů, odvětvování, odkorňování kmenů či výsadba sazenic stromků při zalesňování.

Zdroj úvodní fotografie polar.cz