Zoo Ostrava hlásí: Mládě supa hnědého bude vypuštěno do volné přírody

Ostravská zoologická zahrada se zapojila do dalšího mezinárodního záchranného projektu, a to do projektu na obnovu populace supa hnědého v bulharském pohoří Stara planina. Pro vypuštění do přírody Bulharska poskytla letošní mládě tohoto majestátního dravce, které bude v nejbližších dnech vypuštěno společně s dalšími dvěma mláďaty ze Zoo Riga.  

Stěžejním posláním moderních zoologických zahrad je ochrana ohrožených druhů živočichů, tj. chov a odchov zvířat co možná nejpřirozenějším způsobem s cílem záchrany druhů a populací, zapojování do záchranných projektů probíhající přímo v oblastech výskytu daného druhu a také poskytování jedinců odchovaných v zoo pro vypuštění do volné přírody za účelem obnovy/posílení divokých populací. Zoo Ostrava je dlouhodobě zapojena do několika desítek rozličných ochranářských aktivit nejen v České republice, ale i daleko za jejími hranicemi. Nově se připojila k mezinárodnímu repatriačnímu projektu na obnovu hnízdní populace supa hnědého v Bulharsku, jež byl z oblasti v minulosti člověkem vyhuben. Pro vypuštění v pohoří Stara Planina zoo bezplatně poskytla letošní mládě tohoto největšího evropského supa.

O mláděti

Mládě supa hnědého se v Ostravě vylíhlo 19. dubna a svými rodiči bylo úspěšně odchováno. Jedná se již o šesté mládě tohoto majestátního dravce odchované v Zoo Ostrava a druhé, které bude vypuštěno do volné přírody. Historicky první vypouštění se uskutečnilo v roce 2009 ve Verdonském kaňonu ve Francii. Zbývající čtyři mláďata následně posílila evropskou chovatelskou základu v tzv. seznamovacích voliérách pro supy hnědé.

Vypuštění mláděte

Ostravské mládě (zatím neschopné letu) bude společně s dalším mládětem ze Zoo Riga umístěno na vypouštěcí lokalitu ve středu 25. července, kde se budou seznamovat s okolím a vštěpovat si ho jako svůj nový domov. Ptáci budou pravidelně dokrmováni, avšak bez jakéhokoli dalšího kontaktu s lidmi. Vypuštění druhého rižského mláděte se uskuteční začátkem srpna. Všichni tři ptáci budou vybaveni satelitní vysílačkou pro následný monitoring. Projekt probíhá pod záštitou Vulture Conservation Foundation (VCF), ve spolupráci s bulharskou organizací Green Balkans a dalšími ochranářskými institucemi.

Projekt pod záštitou Vulture Conservation Foundation

Tento projekt naplňuje jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tj. přispět k zachování biologické rozmanitosti, a zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností. Záchranu supů podporuje Zoo Ostrava nejen poskytováním odchovaných mláďat, ale pomáhá VCF i prostřednictvím programu Koruna ze vstupu. Tak jsou do záchrany majestátních dravců zapojeni i všichni návštěvníci zoo.