Další výluka trvá až do prosince

Další výluka trvá až do prosince 

Ostrava se pustila do dalších úprav městské hromadné dopravy, které následně povedou k vyšší spokojenosti těch, kteří zde bydlí. Tentokrát začala výluka na pomezí sídlišť Dubina a Bělský les, a to proto, že dochází k proměně úseku tramvajové trati. Úkolem tohoto zdokonalení je především zrychlit zdejší tramvaj. Celkově by práce měly vyjít na 85 milionů korun. Se začátkem této výluky však skončila jiný výluka, konkrétně na ulici Plzeňská. Ta byla ukončená po pěti měsících a s radostí se zde zahájil provoz.  

Aktuální proměnou projde konkrétně úsek mezi zastávkami Josefa Kotase a Václava Jiřikovského, kde se má zrychlit jízda tramvají až na čtyřech místech. Kromě plánovaných proměn dojde také k realizaci protihlukových opatření a ozelení se okolí. Ostrava-Jih se tedy bude pyšnit naprosto moderní tratí, kolem které by to mělo díky vysázené zeleni i krásně vonět. Podél protihlukových stěn se totiž nasadí bylinky, a to například tymián, levandule nebo další.  

Jak ale bylo zmíněno, tato modernizace způsobí plnou výluku. Provoz městské hromadné dopravy však bude nahrazen městskou hromadnou dopravou, a to po celou dobu konaných prací. Ty jsou v plánu zhruba do prosince.