Zásah elektrickým proudem: Víte, jak se zachovat?

Zásah elektrickým proudem: Víte, jak se zachovat?  

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti se snaží eliminovat a definovat rizika, se kterými se v rámci zaměstnání můžeme setkat. Mezi závažné potíže patří i zásah elektrickým proudem. Víte, jak se zachovat?  

Školení poučí všechny zaměstnance 

Pokud jste v pozici zaměstnavatele nebo pověřence pro BOZP, máte povinnost pravidelně pořádat školení BOZP na vašem pracovišti. Dobré je přidat také školení první pomoci, které bude pojednávat o nejčastějších problémech, které by na vašem pracovišti mohly nastat. Přímé ohrožení na životě by mělo být všemi pracovníky zvládnuto tak, aby došlo k maximální péči o zraněnou osobu a o včasné přivolání pomoci. Jak jednat, když e ve hře elektrický proud?  

Přepněte se do klidného, nouzového režimu 

Svou osobnost okamžitě poté, co vidíte vážné zranění, přepněte do klidového režimu. V něm budete jednat pomocí své hlavy, nikoliv emocí. Emoce mohou přijít až poté, kdy zvládnete situaci. Nedovolte, aby se o vás pokoušel šok, snažte se skutečně hluboce dýchat a situaci brát takovou, jaká je. Člověk, který je v ohrožení života, je nyní závislý na vašem klidném úsudku.  

Několik vteřin pro myšlenky 

Co se stalo? Jaké hrozí další nebezpečí nejen zraněné osobě, ale také mně? Je možné okamžitě přivolat pomoc dalších pracovníků, kteří vám se situací pomohou a budou zároveň volat rychlou záchrannou službu? Několik vteřin analyzujte nastálou situaci. Při příchodu dalších pomocníků začněte přidělovat příkazy.  

Kdo co bude dělat 

Nejprve je nutné neprodleně odpojit přívod elektřiny. Zraněnou osobu se snažte dostat do bezpečí. Suchým nevodivým předmětem odstraňte kabel pod napětím a odstraňte jej od postižené osoby. Můžete si pomoci klackem, plastovým nářadím, dřevěným předmětem, nebo umělou hmotou. Na člověka nesahejte, pokud je pod působením proudu. Snažte se, aby ostatní osoby odstraňovaly z okolí zraněného další nebezpečné předměty, které by jej mohly ohrozit.  

Následně začněte provádět první pomoc.