Konference City Changers

Jak dopadla konference City Changers?

V té krásné Ostravě se neustále něco děje. Neustále se zde konají koncerty či festivaly, ale taky i formálnější události, k nimž patřila i konference City Changers, která se konala dva dny (začínala 6. prosince). Tato mezinárodní konference se zaměřila hlavně na pozitivní změny městského prostředí. Snažila se oslovit všechny, kteří jsou schopni měnit města, kteří jsou schopni čelit výzvám – řešila se například změna klimatu, ale taky bylo na programu zvyšování energetické náročnosti či růst civilizačních onemocnění.

Tato konference se konala proto, aby se upozornilo na globální problémy. Konala se v době, kdy je ve velkých městech větší množství smogu v ovzduší.

Ostrava se rozhodla díky konferenci postavit skupinu odborníků, kteří by mohli pomoct této moravskoslezské metropoli. Díky konferenci byla vytvořena jakási národní platforma pro městskou mobilitu.

Celou konferenci má na svědomí Svaz měst a obcí České republiky, dále taky samotné město Ostrava, Centrum dopravního výzkumu a taky Asociace cyklistů.