Město investuje do požárních hlásičů

Město investuje peníze na koupi požárních hlásičů

V poslední době se lidé uchylují do krásného města Ostrava. Není se čemu divit, je to jedno z nejkrásnějších měst naší republiky, je to jedno z univerzitních měst Česka a taky je zde zkrátka dobře. Město se navíc neustále snaží zvelebovat podmínky pro zdejší obyvatele. K tomuto zvelebování taky patří i fakt, že se město rozhodlo vybavit obecní byty požárními hlásiči a taky detektory oxidu uhelnatého.

Celkově bude namontování a nainstalováno 2799 požárního hlásičů a 1682 detektorů oxidu uhelnatého. Detektory budou naistalovány jenom v těch domácnostech, které aktivně využívají k ohřevu vody tepelné zdroje.

Celkově se bude jednat o nákup přístrojů za zhruba 2,2 milionů korun. Možná si říkáte, že je to opravdu velká částka, ale město dokonce ještě ušetřilo. Hlásiče a detektory totiž nakoupila o osm set tisíc levněji. Původně se počítalo s částkou tři miliony korun, tudíž částka 2,2 miliony už není pro město tak tíživá.