Jak získat demoliční výměr

Jak získat demoliční výměr  

Pokud jste si koupili pozemek, na kterém vám stojí rozpadající se dům, bude potřeba přemýšlet o demolici. K demolici je ale zapotřebí demoliční výměr, bez kterého nemůžete začít bourat. Jak ho získat?  

Stavební úřad 

Jak jsem si již řekli výše, pro to, abyste mohli začít s demolicí budete potřebovat demoliční výměr, který vám vydá stavební úřad. Pokud jde vše bez problémů a pozemek je již vyčištěný, zajdete s demoličním výměrem na katastr nemovitostí, kde dojde k uzavření demolice a následnému vymazání budovy ze systému.  
 
Po vymazání objektu ze systému, se již budova nebude dále nacházet v katastrální mapě. Pokud se do bourání pustíte bez demoličního výměru, riskujete pěkně mastnou pokutu. Pokuta se může vyšplhat až na miliony korun.  

Jde to vůbec někdy bez povolení?  

Je pravdou, že ne na všechny stavby potřebujete demoliční výmer. Poradíme vám takový fígl, pokud se budova stavěla na základě stavebního povolení, bude také potřeba povolení k jejímu zbourání. Jestliže se ale jedná o malou kůlnu nebo kurník, který se stavěl bez povolení, můžete je zbourat bez demoličního výměru.  

Nezapomínejte na zákon  

Takový stavební zákon vám může být velmi nápomocný, jelikož jsou tam jasně stanovená pravidla, jak má člověk postupovat. Tuto pomůcku naleznete přesně ve čtvrté části stavebního zákona, v jeho třetím dílu. První krok je tedy jasný, musíte zavítat na stavební úřad, kde budete oznamovat svůj záměr k demolici dané stavby. Aby se však úřad mohl rozhodnout, je potřeba dodat všechny potřebné údaje.  

Stavební úřad po vás bude chtít následující:  

  1. Uvést termín demolice  
  1. Doložení dokumentace bouracích prací a jejich organizaci  
  1. Uvedete informace o firmě, která pro vás demolici realizuje  
  1. Nakládání s odpady – po zbourání stavby, bude firma třídit jednotlivé materiály a vozit je na příslušná sběrná místa nebo skládky, a i to, je zapotřebí dokumentovat. 

Na schválení nebo vyjádření se k demolici má úřad měsíc. Pak už se můžete dočkat pouze souhlasu k provedení demolice, anebo budete muset dokládat další dokumenty, které bude úřad vyžadovat.  
 
Tip: Věděli jste, že je možné získat dotaci na výstavbu rodinného domu na pozemku po demolici? Tato dotace však platí pouze určitou dobu po provedení demolice.