Konec vratimovských kalů

Konec vratimovských kalů

Do čištění ropných lagun bylo investováno přes 2,3 miliardy korun, ale ani tato částka ze státních peněz nebyla dostačující pro úplné vyčištění oblasti. Podnik Ostramo, který ostravské laguny vlastnil, se čištění vyhnulo a problémy přetrvaly dodnes.

Sdružení Čistá Ostrava je vedena společností Geosan, ale ani vysoké finanční prostředky nepomohly k dokonalému vyčistění. Dalším nástupcem v čištění ostravských kalů je společnost AVE CZ, která bude další kaly těžit. Je třeba myslet ekologicky.

Objevily se další kaly

V této oblasti byl proveden geologický průzkum, který ovšem nebyl proveden správně, tudíž se následovně objevilo dalších 91 tisíc tun kalů. Nové zjištěné kaly budou těženy vybranou společností AVE CZ.

Zatím není vůbec jasné, kdy budou laguny konečně vyčištěny a stát bude muset některé z nich platit znovu. Finance vložené do čištění státem nejsou po nikom vymahatelné, takže likvidace vratimovské skládky je velice nákladná a peníze nevratné.

Nekonečný příběh s kaly

Kaly leží od roku 2011 v bývalém areálu vratimovských papíren a daňoví poplatníci zaplatí dalších 40 milionů korun, aby byly odstraněny. Firmy, které se účastnili likvidace kalů z ostravských lagun, zanikly a není dohádatelný viník tohoto problému.

Kraj sice podal trestní oznámení, avšak police tento případ odložila a tak uvadly veškeré naděje, že se věc nějakým způsobem dořeší. Za dotěžení a následné zlikvidování 91 tisíc tun kalů musí státní podnik Diamo zaplatit 429 milionů korun.