Investice v třinecké huti

Kam směřují investice v třinecké huti?

Spuštění provozu nových žíhacích pecí, stavba další loupací a zušlechťovací linky, instalace dalších brusek sochorů i dokončení přestavby jednoho licího proudu kvůli šesti set milimetrovému průměru kontislitků. To jsou jen čtyři z desítek investičních akcí plánovaných v letošním roce v Třineckých železárnách. Jejich celková hodnota přesáhne 2,5 miliardy korun.

Investice firma plánuje také ve svém odloučeném provozu ve Starém Městě na Uherskohradišťsku nebo v závodě Sochorová válcovna Kladno. „Naše každoroční investice do modernizace, rekonstrukce a oprav jsou bezpodmínečně nutné pro další rozvoj naší společnosti a udržení pozic na trhu. Na tyto investice si ale musíme umět vydělat,“ podotýká generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

V loňském roce firma investovala do rozvoje a modernizace částku přesahující tři miliardy korun. Zhruba třetina se týkala ekologických projektů, které se projeví snížením negativního vlivu na životní prostředí.

Řada investic započatých loni bude letos uvedena do provozu. Patří k nim například brousící centrum sochorů. „Letos dokončíme instalaci dvou brusek a připravíme technologii pro třetí brusku. Investice v celkové výši 600 milionů korun se rozhodně vyplatí. Dosáhneme zvýšení kvality vstupního materiálu, což je požadováno u dalšího zpracování mezi jinými při výrobě šroubů, ložisek či pružin,“ upřesňuje ředitel pro investice a strategii Radek Olszar. Zároveň firma zahájí provoz nových žíhacích pecí, díky nimž rovněž zlepší vlastnosti ocelových produktů.

Za několik měsíců začne stavba další zušlechťovací linky č. 2 pro tyčovou ocel, a to v bezprostřední blízkosti stávající úpravny lesklých tyčí. Bude zpracovávat průměry od 30 do 80 mm délky do 10,5 metru v plně v automatickém režimu. Investiční náklady by podle předběžných kalkulací měly dosáhnout 250 milionů korun.

Důležitou novinkou bude zahájení výroby nového rozměru kontislitků o průměru 600 mm. Dosud huť produkovala polotovar o průměru maximálně 525 mm. „Nový licí proud nám umožní na trh dodávat ocelové kontislitky žádané zejména v segmentu větrné energetiky, kde probíhá výstavba stále výkonnějších větrných turbín,“ doplňuje Radek Olszar. Celkové náklady na tuto investici dosahují 125 milionů korun.

V provozu Tažírny oceli ve Starém Městě na Uherskohradišťsku železárny letos investují do systému skladování s plně automatizovaným regálovým zakladačem zhruba 220 milionů korun. Závod Sochorová válcovna Kladno čekají investice do technologií v celkové hodnotě 170 milionů korun.

Třinecké železárny plánují v letošním roce vyrobit 2,55 milionu tun oceli, tedy přibližně o 30 tisíc tun více, než v roce 2017. Umožní to nově rekonstruované a modernizované výrobní agregáty, jejichž obnova proběhla v průběhu minulého roku.