Aniho papyrus v Ostravě

Aniho papyrus v ostravském Knihcentru

V Ostravě probíhá unikátní výstava Aniho papyru, jež je nádhernou ukázkou Egyptské knihy mrtvých. V ostravském Domě knihy Knihcentrum si tak mohou zájemci prohlédnout tento unikát, který však není originálem, ale pouhou kopií.

Vystavená kopie měří jednatřicet metrů na délku a byla vyhotovena pro lepší čitelnost, jelikož originál papyru má rozměry 23,4 x 0,375 metru. Aniho papyrus vznikl za vlády 19. dynastie a pojmenovali jej po hodnostáři Anim.

Exemplář knihy mrtvých

Výstave je jedinečnou příležitostí, kde si mohou návštěvníci prohlédnout celý papyrus s celým obsahem. V případě Aniho papyrusu jde o nejzachovalejší exemplář „knihy mrtvých“ a je na něm popsáno, jak duše odchází po smrti z těla.

Cesta duše po smrti se často zobrazovala na svitcích uložených v sarkofágu hned vedle mumie nebo se zamotaly do obinadel, což je asi jeden z důvodů, proč se nazývají knihami mrtvých. Většina je popsány hieroglyfy a některé exempláře jsou také doplněny ilustrací.