Nový ředitel MPO Miroslav Plaček

NOVÝM ŘEDITELEM MPO SE STÁVÁ MIROSLAV PLAČEK

Už 6. ředitelem v historii Městské policie Ostrava je od 17. srpna padesátiletý Miroslav Plaček. Ve své nové funkci nahradil Zdeňka Harazima, který velel Ostravským strážníkům 10 let.

Dosavadnímu řediteli Městské policie Ostrava (MPO) Zdeňku Harazimovi ze zákona zaniklo jeho pověření k výkonu funkce. Ve své pozici působil více než 10 let.

Miroslav Plaček nastoupil k MPO v únoru 1994 na pracoviště v Hrušově. Postupem času prošel všemi pracovními pozicemi v městské policii, včetně vedoucích funkcí v přímém výkonu služby. Doposud byl vedoucím oblasti Moravská Ostrava a Přívoz. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě se zaměřením na ekonomii. Padesátiletý Miroslav Plaček je ženatý a má dvě dcery.  

Ostravská městská policie

Vznikla jako jedna z prvních v České republice v roce 1992. V dubnu téhož roku složilo slib prvních 80 strážníků. Nyní je ostravská městská policie druhou nejpočetnější městskou policií v republice s 626 strážníky, přičemž tabulkový stav je 710 strážníků.

K dispozici má operativní oddíl, jehož součástí je hlídková služba, pořádková služba, kynologie a hipologie. Dále úsek prevence a propagace a středisko vzdělávání a volnočasových aktivit, které zajišťuje průběžné vzdělávání a přípravu čekatelů na budoucí povolání strážníka nejenom v Moravskoslezském, ale i v Olomouckém a Zlínském kraji.

Přehled ředitelů MPO

Karel Kos                       3/1992 – 9/1993
Jiří Čaputa                     9/1993 – 5/1995
Jan Hulva                       5/1995 – 3/2008
Jiří Veselý                       7/2008 – 10/2008
Zdeněk Harazim           11/2008 – 8/2019