Rybníky pod Bedřiškou v ostravském obvodu Nová Ves. Foto: Adolf Horsinka

RYBNÍKY POD BEDŘIŠKOU SE PROMĚNILY V RELAXAČNÍ ZÓNU


Z poddolovaných a podmáčených rybníků pod Bedřiškou v ostravském obvodu Nová Ves se stala příjemná relaxační zóna. Slavnostní otevření proběhlo v neděli 25. srpna.

Rybníky získaly nové téměř kilometrové odtokové potrubí, byly odbahněny a zpevněny. Musely být opraveny vtoky a výpustě. Kolem rybníků vedou nové chodníky a prostředí zpříjemnilo 30 nově vysazených listnatých stromů a více než 100 keřů. Pro konání akcí a událostí byla opravena rybářská bouda a zřídilo se také nové posezení.

Na rybnících se konaly rybářské závody již od svého vzniku v roce 1970. Postupem času rybníky přestaly sloužit svému účelu a tak před 12 lety začaly vznikat první plány na revitalizaci. Přípravy začaly v roce 2016.

Rybníky prošly krásnou proměnou. Město Ostrava se podílelo společně s obvodem a státním podnikem Diamo na jejich úpravě a díky dotačnímu programu Fajnovy prostor tak vzniklo nádherné odpočinkové místo.