Panelový dům

Obecní byty v Ostravě chrání hlásiče požárů

Majetek a zdraví obyvatel městských bytů v Ostravě chrání více než 11 tisíc hlásičů požáru a přes dva a půl tisíce detektorů nebezpečného oxidu uhelnatého. Instalace probíhala ve dvou vlnách a to v letech 2017 až 2019. Akce, která nemá svým rozsahem v České republice dosud obdoby, stála 4,9 milionu korun s DPH

O správnosti rozhodnutí vybavit všechny městské byty hlásiči požáru potvrzují i místní hasiči. Z jejich hlášení víme, že instalovaná zařízení již vícekrát pomohla zachránit lidský život, zdraví i majetek, což byl hlavní cíl,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura. 

Hlásiči požáru je zabezpečeno 90% plánovaného bytového fondu. Detektory CO byly instalovány pouze do bytů s karmou a plynovým topením. Nákup zařízení byl financován z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku. 

Zdrojem jsou mimo jiné i prostředky z vybraných pokut uložených Městskou policií Ostrava. V obou vlnách hradilo město nákup zařízení, montáž platily městské obvody