Ocenění osobností Ostravy

Opět byly oceněny osobnosti Ostravy

V Ostravě se co chvilka koná mnoho slavnostních událostí, které stojí za zmínku. Například nedávno se v Ostravě udělovaly ceny různým osobnostem. Čestná občanství a Ceny města schválili zastupitelé v polovině prosince. Celkem se rozdala dvě čestná občanství a čtyři Ceny města. Ke komu ocenění putovala?

Co se týče čestných občanů, tak těmi se stal lékař Věroslav Dušek (ten byl oceněn díky osobnímu hrdinství v boji za svobodu) a divadelní režisér Luděk Eliáš (je to mimochodem i herec, který byl oceněn za mimořádný přínos pro kulturu města, pro svou osobní stataečnost a taky díky zásluhám při vzdělávání mladé generace v oblasti válečné historie). Cenu města obdržela Alexandra Gasnárková, dále Jiřina Kábrtová, taky Renáta Huserová a in memoriam byl předán Blaženě Przybylové.

Tituly a ocenění se předávají každým rokem. Jsou to skutečná vážená ocenění, kterých si cení každý obdarovaný.