Ostrava jako město kultury

Ostrava jako město kultury

V současné době se nejedno české město rve o to, které z nich bude městem kultury. Za takové město však lze považovat hlavně Ostravu, která ze svého městského rozpočtu uvolnila na kulturu skoro miliardu korun! Konkrétně se jedná o sumu 900,8 milionů korun. Jedná se o vůbec nejvyšší částku v historii Ostravy, která je určena právě na podporu kultury. Ostravu lze tedy opravdu právem označit za město kultury, letos se jistě máme na co těšit.

Částka na podporu kultury bude putovat hlavně na uhrazení nákladů na provoz příspěvkových organizací, také se bude část investovat do obchodních společností v oblasti kultury.

Letošní rok tedy došlo k opětovanému navýšení částky, která bude putovat z městského rozpočtu na rozvoj kultury v Ostravě. Investovat se bude například do výstavby nové koncertní haly, také se dokončí modernizace Divadla Jiřího Myrona a také se obmění světla a zvuk Divadle loutek Ostrava.