Z ostravského rozpočtu je na zdravotnictví vymezená víc jak miliarda korun

Z ostravského rozpočtu je na zdravotnictví vymezená víc jak miliarda korun

Každým rokem se stanovuje rozpočet měst, ani v Ostravě tomu není jinak. Postupně se odhaluje to, kolik peněz do jakého odvětví letos půjde. Nedávno se město Ostrava nechalo slyšet, kolik peněz z městského rozpočtu poputuje konkrétně do zdravotnictví a do sociální oblasti. Z dostupných informací se má jednat o neuvěřitelnou sumu 1,264 miliardy korun.

Částka z rozpočtu města je tvořena hlavně náklady určenými na provoz příspěvkových organizací města, tedy na provoz například domovů důchodců nebo domovů se zvláštním režimem. Určeny jsou také pro provoz ambulantních a terénních služeb pro lidi s postižením v sociální oblasti.

Buďme však trochu konkrétnější. Více jak půl miliarda korun je určena pro příspěvkové organizace, zhruba 170 milionů korun půjde na finanční podporu v oblasti zdravotnictví a do sociální oblasti. Další půl miliarda je poté určena pro Fond pro zdvoj Městské nemocnice Ostrava.