Ostrava kandiduje na zelené město

Ostrava kandiduje na zelené město

Ostrava je dnes velice populární město k žití. Lidé se sem poměrně hojně stěhují, protože je tu kupa nejen pracovních příležitostí, ale je zde milion věcí, které můžete vykonávat, pokud budete mít chvilku volného času. Jedná se navíc o třetí největší město republiky, a tak rozhodně vždy víte, že pokaždé můžete zamířit jinam, jelikož než toto město projdete, pak uběhne celý život.

Ovšem toto město se neustále snaží o to, aby zde lidé rádi žili. Rozhoduje se tak účastnit se mnoha soutěží, pořádá mnoho společenských i kulturních akcí a zdokonaluje a zvelebuje své okolí. V současné době Ostrava bojuje o titul zeleného města, tedy konkrétně o titul European Green Capital.

Jak může Ostrava tento titul získat?

V této soutěži jde hlavně o to, aby se efektivně přesvědčili odborníci. Ostrava je v tomto dobrá, protože tématika životního prostředí je Ostravě poměrně blízká. Z hlediska životního prostředí je na tom navíc mnohem lépe, než řada jiných velkých evropských měst, a tak má rozhodně šanci se uchytit na jedné z vedoucích pozic.

Co se týče posuzovaných témat, tak klíčovými tématy bude hlavně posuzování měst v tom, jak zmírňují dopad klimatických změn a posuzovat se taky bude i adaptace na klimatické změny. To je aktuální tématika letošního ročníku této soutěže.

Jak se s těmito tématy Ostrava pere?

Je nutné zmínit, že se s klimatickými vlivy vážou velice těsně i skleníkové plyny. Jedním z takových plynů, který do jisté míry ovlivňuje klima, je i oxid uhličitý, tedy CO2. Díky tomu, že se město dostalo do různých skupin, v nichž se zavázalo snižovat emise, pak má rozhodně šanci na výhru.

Ve srovnání s jinými státy vyprodukuje Ostrava necelé čtyři tuny CO2 na jednoho obyvatele, pokud bychom to však porovnávali s ostatními městy, tak se jedná o skvělý výsledek. Talin v Estonsku vyprodukuje například skoro devět tun, Lahti třeba necelých sedm tun, Gent takřka šest, ale samozřejmě jsou i lepší – a tím je třeba Lisabon, který průměrně vyprodukuje taky něco kolem čtyř tun.