Otcovská dovolená pro tatínky

Otcovská dovolená pro tatínky

V letošním roce je nachystána novinka pro novopečené tatínky, kteří budou moci již od února využít novou dávku ze systému nemocenského pojištění. Cílem finanční pomoci je zajistit prvorodičům všestrannou péči o jejich dítě.

Takzvaná otcovská dovolená platí pro tatínky, kterým se narodilo dítě, takže po porodu své partnerky mohou zůstat jeden týden doma, kdy se jedná o placené volno. Otcovská dovolená ulehčí hlavně partnerce, která se v době šestinedělí nebude muset starat o malé sama.

Týden volna pro tatínky

Nárok na tuto dávku mají všichni otcové (zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné), jež si platili před nástupem na otcovskou bez přerušení nemocenské pojištění. Otec, který chce dávku využít, musí být zapsán jako otec dítěte na matrice.

Otcovská dovolená je možná pouze týden a musí být v době šestinedělí matky, kdy otec nesmí dovolenou rozdělit ani přerušit. Pokud se páru narodí více dětí najednou, pak je otcovská dovolená pořád stejná, délka se počtem dětí nemění.

Stejné podmínky jako u mateřské

To jako částku za otcovskou dovolenou tatínek obdrží, se bude stanovovat stejně jako u mateřské dovolené. Dávka tedy bude činit sedmdesát procent denního vyměřovacího základu mzdy, takže pokud má otec měsíční hrubý příjem 30 tisíc korun, tak dostane otcovské ve výši 4837 korun.

Placená dovolená není v Evropské unii novinkou, jelikož otcové v jiných zemích tuto možnost již dávno využívají. V Rakousku či Německu si tatínkové mohou dovolenkovat devět týdnů a starat se tak od začátku o své ratolesti, v Polsku jsou pak doma dva týdny a Maďarsko je na tom stejně.