Úspora pro rodinné domy

Program Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Dotační program Nová zelená úsporám je iniciativa zaměřená na podporu energetických úspor a ekologických inovací v rodinných domech. Cílem tohoto programu je motivovat majitele nemovitostí k investicím do moderních technologií a řešení, která přispívají k udržitelnosti a energetické efektivitě. Díky tomuto programu můžete získat finanční podporu na různé renovace a vylepšení svého domova, což vede k většímu komfortu bydlení, nižším nákladům na energie a pozitivnímu dopadu na životní prostředí.

  1. Zateplení: Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. V rámci této podpory můžete získat finanční příspěvek v rozmezí 30 000 – 950 000 Kč.
  2. Zelená střecha: Podpora na výstavbu zelených střech na rodinných domech činí 800 – 100 000 Kč.
  3. Využití tepla z odpadní vody: Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému se pohybuje v rozmezí 5 000 – 50 000 Kč.
  4. Kotle, kamna a tepelná čerpadla: Pokud plánujete výměnu starých topných systémů, můžete získat dotaci v rozmezí 40 000 – 140 000 Kč.
  5. Fotovoltaické systémy: Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční sítí je v rozmezí 60 000 – 200 000 Kč.
  6. Novostavba: Pokud plánujete výstavbu nového energeticky úsporného domu, můžete získat dotaci ve výši 535 000 Kč.
  7. Dešťovka – dešťová a odpadní voda: Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody se pohybuje v rozmezí 27 000 – 105 000 Kč.
  8. Příprava teplé vody, solární ohřev: Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla je v rozmezí 45 000 – 60 000 Kč.
  9. Ekomobilita: Podpora na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil činí 15 000 Kč.
  10. Řízené větrání s rekuperací: Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla je 105 000 Kč.

Nová zelená úsporám

Program „Nová zelená úsporám“ nabízí širokou škálu možností, jak vylepšit elektroinstalace vašeho domu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Je důležité pečlivě zvážit, která opatření jsou pro váš dům nejvhodnější, a využít nabízených dotací k jejich realizaci.