pulze

Vývoj zahřívaného tabáku

Výrobky z houževnatého keře jménem nicotiana tabacum lidstvo provázejí už od dob starověku a vstoupily s námi i do 21. století. V posledních letech však doznaly podstatných změn. Tradiční způsoby jejich užívání, jako jsou spalování a žvýkání, pomalu vytlačují nové metody. Mezi moderní přístupy k této činnosti patří především zahřívaný tabák či vapování.

Sbohem tradici

Oba zmíněné způsoby užívání listů či extraktů z této rostliny se vyznačují tím, že je k nim zapotřebí drobného elektronického zařízení, a proto se s nimi začalo naplno experimentovat až ve třetím miléniu. O zahřívaném tabáku se sice uvažovalo už v 60. letech 20. století a poprvé byl uveden na trh v roce 1988, ale úspěch zaznamenal až právě v 21. století, kdy se podařilo odstranit všechny technické potíže tohoto vynálezu. Právě v posledních letech totiž začalo docházet k celkovému poklesu trhu s výrobky určenými ke spalování. Státy postupně zavádí zákazy či omezení jejich užívání na veřejných místech či v dopravních prostředcích, zatímco lidé si více všímají různých nevýhod, které jsou s nimi spojené – za všechny lze jmenovat například:

  • hustý dým
  • žluté zuby a prsty
  • odklepávání popela

 

Výrobci proto reagovali tím, že se více zaměřili právě na nové technologie.

Japonci určili trend

První komerčně úspěšné zařízení na zahřívání bylo uvedeno na japonský trh v roce 2014 a brzy si našlo své příznivce po celém světě. Proto rychle expandovalo i na globální trhy a okolo roku 2017 se začalo dostávat do povědomí veřejnosti v USA, Kanadě či v evropských zemích. V rámci jedné lékařské studie byli o pár let později lidé z rozdílných zemí požádáni, aby přešli od klasických výrobků na zahřívání. V Japonsku 85 procent z těchto dobrovolníků u zahřívání zůstalo i po ukončení pokusu, zatímco v USA to bylo 55 procent.

Rostoucí popularita

Přestože největší popularitě se zahřívání i nadále těší v Asii, stal se z něj celosvětový trend, ke kterému se přidaly i další značky, jež vytvořily nové varianty přístrojů používaných k tomuto účelu. U nás měl v roce 2018 zahřívaný tabák 130 000 uživatelů, ovšem o rok později se tento počet téměř ztrojnásobil. Ve světě se loni odhadovalo, že tyto produkty užívá 20 milionů lidí. S tím, jak přibývá uživatelů, se stále více výrobců věnuje vytváření inovací v této oblasti, a tak lze očekávat, že 21. století bude ve znamení velkého rozmachu alternativ ke spalování.

 

Autor: Elena Gotfried