sady Milady Horákové

Sad Milady Horákové oplývá opravenými sochami!

Parky jsou skvělá místa, která oplývají klidem. Většinou si do nich chodíme číst, když je venku teplé počasí, ale mnohdy do nich zavítáme i v zimě, když se chceme projít. Každé velké město by mělo mít své vlastní parky, které nás dokážou oslovit, ale na druhou stranu pokud město parky má, ale neumí se o ně starat, je park ve městě zbytečností. To však neplatí o Ostravě, která se neustále stará o své zeleně. Například v sadech Milady Horákové město přistoupilo k opravení soch.

Sady Milady Horákové jsou opravdu velice oblíbené. Chodí sem obyvatelé jenom za odpočinkem, ale také na procházku s partnery nebo pejsky. Do nynějška ale byly tyto sady neúplné, necelé. Chyběly zde totiž sochy, které byly jakýmsi symbolem těchto sadů.

Naštěstí jsou už opět opraveny a dány na své místo.

Sochy opět součástí sadů Milady Horákové

Na začátku října byly konečně odhaleny nové sochy, které prošly důkladným restaurováním. Konkrétně čtyři prošly celkovými cennými plastikami. Oprav se ujal Antikvariát a klub Fiducia společně s okrášlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. K tomu všemu přidal ruku k dílu taky restaurátor soch, pan Tomáš Skalík.

Kolik stálo toto restaurování?

Samozřejmě toto restaurování nebylo zdarma. Město Ostrava poskytlo finanční zázemí, ve výši zhruba 99 tisíc korun, které vybralo z nového dotačního programu. Ten to dotační program slouží k revitalizaci veřejného prostoru. V lednu se vyhlásila soutěž, do níž se přihlásily projekty, které by stály za to opravit, a sady Milady Horákové to vyhrály. Přihlášeno bylo zhruba šestnáct projektů.

Sady Milady Horákové rozhodně nebyly jediné, které si zasloužily finanční podporu. Společně s nimi bylo dotováno taky dalších jedenáct projektů.

Sady Milady Horákové ale opravu skutečně potřebovaly. Sochy byly samy o sobě velice neudržované, byly znečistěné spreji a dokonce byly i v minulosti neodborně vyspravené nevhodnými nátěry.