Vysokým školám chybí studenti

Vysokým školám chybí studenti

Slabé ročníky neustále poptávají studenty do svých tříd, což se snaží zlepšit pomocí dnů otevřených dveří. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava se snažila ukázat zájemcům o studium, že věda není nudná a i je může studium bavit.

V porubské aule probíhaly celodenní přednášky o vybraných oborech, které prezentovali pracovníci univerzity. Budoucí maturanti si mohli vyzkoušet všelijaké technologie a mezi jednu z nich patří i simulátor letadla, který zde představoval obor technologie provozu letecké dopravy.

Každá fakulta měla připravený program

Stavební fakulta připravila pro návštěvníky program, kde si mohli vytvořit vlastní zemětřesení a to pak následně měřili pomocí seismografu. Z fakulty strojí se zase návštěvníci mohli dozvědět jak lze spojit závodění v autech a studium na této fakultě.

Největší zájem o nové studenty hlásí strojařské, elektrotechnické a informatické obory, které mají trvale nedostatek studentů. Nejvíc studentů však potřebuje získat fakulta Hornicko-geologická, která kvůli poklesu demografické křivky přišla o mnoho možných studentů.