Na policejní služebně

Vznik jedinečné hry „Na policejní služebně“

V podmínkách Policie České republiky vznikla zřejmě jedinečná hra „Na policejní služebně“. Jedná se o takzvanou vylamovačku, která je určena dětem od 3 let věku. Měla by seznámit děti se zásadami bezpečného chování a současně jim, ale také dospělým, přiblížit každodenní službu policistů.

Hru vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. Nejedná se v žádném případě o ojedinělý projekt našeho ředitelství obdobného typu v oblasti prevence a osvěty, z aktivit určených pro děti připomeňme knížku „Policejní pohádky“ nebo didaktickou hru „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“, pro seniory pak publikaci „Černá kronika aneb ze soudních síní“.

Na policejní služebně

Novinka „Na policejní služebně“ je koncipována s ohledem na věk dětí, přizpůsobena jejich vnímání a fantazii. Děti mají možnost seznámit se vhodnou, zjednodušenou formou s různými specializacemi policejních služeb a policejní technikou. Po vylomení hracích postav a maket a sestavení modelu policejní služebny a modelů služebních dopravních prostředků mohou děti absolvovat dle vlastní fantazie různé situace. Možností je vícero. Jednak, model služebny je členěn na několik místností (například místnost dozorčího, kriminalisty nebo policejní cela) a lze do nich umísťovat hrací modely a makety. Dále, kromě místností nabízí hra také různé modifikace skládání přiložených platforem. Pomocí modelů a maket se nabízí vytváření situací, díky kterým mají děti možnost seznámit se s bezpečným pohybem na silnicích, bezpečném chování na dětském hřišti a podobně.

Součásti produktu je informační a návodová brožura. Obsahuje pracovní postupy k sestavení modelů, popisy policejních činností, techniky a jednotlivých místností služebny. Nechybí ani informace k platformám. Nejedná se o pouhý informativní popis, ale podstatnou část tvoří otázky a vytváření situací, vždy přináležející každému obrázku. Záměrem autorů je, aby se děti nad otázkami zamyslely a odpověděly, stejně tak, aby si vyzkoušely dle zadání různé situace. Dospělí tak mají jedinečnou možnost zjistit znalosti dětí a popřípadě je poopravit nebo poučit.

Atraktivitě vylamovačky přispěje bezesporu její grafické zpracování. Se všemi požadavky zpracovatelů projektu si s precizností jí vlastní poradila paní Šárka Nogová. Práce to nebyla v žádném případě jednoduchá, neboť bylo zapotřebí skloubit požadavky na zachování vyobrazení specifičnosti policejních činností a současně akceptaci dětského vnímání.

Ke hře je třeba uvést, že naší snahou bylo umožnit dětem vhlédnout do policejní činnosti a současně na ně preventivně a osvětově působit zajímavou a vhodnou formou. Vybrali jsme formu hry, v tomto případě bez soutěžení nebo definování pravidel, ale jednoznačně s cílem uplatnění dětské fantazie. Celá hra je zjednodušená, v reálu nejsou všechny definované činnosti ani technika na každém oddělení, ale pro projekt bylo takovéto zpracování více než žádoucí.  Policejní práce je rozmanitá, zajímavá a záslužná, ale je spjata s profesionalitou, zodpovědností a precizností. To vše by se mělo ve hře odrážet.