Výstavba haly pro bruntálskou střední školu

Bruntálská střední odborná škola bude mít nové dílny za téměř 50 milionů

Zcela novou budovu dílen postaví Moravskoslezský kraj své příspěvkové organizaci v Bruntále. V návaznosti na podporu technického vzdělávání budou mít učni k dispozici novou halu pro praxi. Díky jedné z největších investic kraje v oblasti školství v letošním roce bude kromě budovy pořízeno také vybavení pro výuku oborů Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel.

Technické provozy v kraji si dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jednou z našich priorit je proto zatraktivnit a zkvalitnit výuku technických a řemeslných oborů vzdělání. Náš region potřebuje využít potenciálu, který má ve firmách, které zde působí“, uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Nová hala, která bude vystavěna v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, začne škole sloužit v prosinci tohoto roku. Výuka technických oborů tak bude soustředěna do jednoho areálu. Kromě vnitřního vybavení bude pořízen i traktor s vlečkou, nákladní automobil a osobní automobil pro výuku.

Letos je to vůbec největší investice tohoto typu do podpory technického vzdělávání v celém Moravskoslezském kraji. Navíc do té části kraje, která si to vzhledem k aktuální situaci na trhu práce bezesporu zaslouží. Lepší vybavení, moderní dílny a nové zázemí zcela jistě nalákají absolventy základních škol. Věřím, že tato investice nejen, že zvýší Střední odborné škole v Bruntále kredit, ale také zkvalitní výuku a hlavně přispěje k lepšímu uplatnění absolventů. Kraj podporuje odborné školy také kampaní „Řemeslo má respekt“ a udělováním motivačních a prospěchových stipendií,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Práce na výstavbě haly byly započaty odstraňováním stávajících zpevněných ploch. Aktuálně se provádějí zemní práce spojené se zakládáním objektu.

Celkové plánované náklady projektu jsou 48.914.000 Kč, z toho je 85% prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (41.577.000 Kč), ze státního rozpočtu bude financováno 5% nákladů (téměř 2,5 mil. Kč), kraj vyčlení 4,9 mil. Kč, což je desetina celkových nákladů.