Časový harmonogram pro BOZP

Časový harmonogram pro BOZP

BOZP a PO je strašákem v každém podniku (tedy v těch, kde nepomáhá firma Extéria, o níž se dočtete v recenzích na internetu). Nudná školení, neustále kontroly zaměstnanců, nutné zakončení vědomostním testem, spousta administrativy, komunikace s úřady, sledování legislativních změn a obavy z pracovních úrazů a pokut. Dodržování časového rozvrhu ušetří mnoho starostí. 

Zákon mlčí 

Mnozí zaměstnavatelé mají pocit, že je zákony, nařízení a normy stále jen omezují a nutí dokládat, co s v jejich firmě děje. To je pravda. Problematiky BOZP a PO se to ale netýká. Zákon jasně nedefinuje časové odstupy, které by mělo jednotlivá školení BOZP dělit. Vše je jen na bázi doporučení a vedení podniku se musí samo rozhodnout, jaká četnost je vzhledem k velikosti, odbornosti a rizikovosti práce ideální. Vše tedy padá na bedra zaměstnavatele a jeho smysl pro zodpovědnost.

Většina firem ale dodržuje nepsané pravidlo jednoho školení BOZP každé dva roky. Častější sezení ale ničemu nevadí a jen posílí informovanost zaměstnanců. To samé platí pro požární ochranu. U vedoucích zaměstnanců je interval paradoxně ještě o rok delší. 

Něco navíc 

Vyjma pravidelných školení je třeba zajistit zaměstnancům informace o chodu podniku a rizicích spojených s výkonem práce. Jedná o vstupní školení a upřesnění při přechodu na jinou pozici nebo zařazení nových úkolů, pracovních postupů a technologií. Vstupní školení je třeba znovu absolvovat i v případě, že zaměstnanec vypadne z vlastní vůle, po dohodě se svým nadřízeným nebo z důvodu nemoci z pracovního procesu a vrací se po delší pauze. 

V jednom pytli 

Vstupní školení není to samé jako to pravidelné prováděné každé dva nebo tři roky. Nelze vytvořit jednu skupinu a naservírovat jim totožné informace. Nově příchozí jsou neznalí interního nastavení firmy a potřebují hlubší informace. V harmonogramu je tedy nutné vyčlenit pro stálé zaměstnance i nováčky, kteří budou vyžadovat více času, oddělené termíny a proškolit je zvlášť.