inovační centrum otevřeno

Inovační centrum otevřeno!

Ostrava se dnes řadí do trojice těch největších měst České republiky. Je to taky jedno z měst, které je u nás univerzitní. Díky tomu, že je zde stále živo a že sem stále přijíždí noví a noví lidé, musí se město Ostrava starat o to, aby se zdejším obyvatelům tady dobře žilo. Tak například se zde všechno opravuje a budují se zde nové instituce, které by mohli obyvatelé využívat. Například nyní se slavnostně otevřelo inovační centrum.

Kdy bylo inovační centrum otevřeno?

Inovační centrum se slavnostně otevřelo v nešťastný den – v pátek 13. října. Inovační centru nyní najdete v prostorách Divadla Mír. Celé toto setkání proběhlo samozřejmě v příjemném duchu, přítomno bylo zhruba 250 hostů z řad firem, ale taky z řad veřejnosti. Celé zahájení se opravdu neslo v honosném duchu, dokonce zde byli přítomní i řečníci, mezi něž se řadil například primátor města Ostravy – Tomáš Macura.

K čemu je inovační centrum určeno?

Inovační centrum má jeden jediný cíl, a sice pomáhat začínajícím podnikatelům růst. Do tohoto regionu se tímto inovačním centrem přivezlo více rostoucích firem, dále by se díky tomuto měly využívat investice do inovací nebo taky investice do průmyslového výzkumu či do vývoje jako takového. Samozřejmě by se mělo zajistit i propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.

K hlavním aktivitám zde patří hlavně péče o rozvoj, bude se zde podporovat růst firem jako takových, dokonce zde budou k mání i poradenské služby.

K tomu všemu se ještě otevřelo i nové sdílené vývojové centrum, které se ale nachází v areálu vědecko-technologického parku v Porubě. Zde se bude poskytovat komplexní asistence při vývoji a výrobě prototypů v oblasti mechaniky, taky v oblasti elektroniky nebo mechatroniky. Zde se mohou zájemci naučit pracovat s technologiemi za přítomnosti zkušených expertů.