Jak zacházet s tlakovými nádobami na plyny a jak je skladovat

Jak zacházet s tlakovými nádobami na plyny a jak je skladovat

Bezpečnost práce je něco, co je třeba mít v podniku vyřešené. V případě, že není BOZP vyřešené, hrozí v případě příchodu kontroly na pracoviště nemalá pokuta, která se může dostat do milionů korun, nikoliv jen do výše stovek tisíc korun. Není dobré ji proto podceňovat, a to zejména v případě, že se na pracovišti nachází tlakové láhve. S nimi se musí správně zacházet a také se musí správně skladovat. 

Pokud si nejste jisti tím, jak správně manipulovat a jak případně skladovat tlakové láhve na pracovišti, poradíme vám, případně vám poradí firma PEGASUS Service, která vám pomůže s BOZP obecně.

Jak zacházet a jak skladovat tlakové nádoby na plyny

  • Nádoby musí být vždycky zajištěné, a to vhodným způsobem. Musí být zajištěné proti nárazu či proti případnému pádu. 
  • Stav příslušných tlakových lahví musí být vždycky jednoznačně identifikován. Máme na mysli označení lahví plných, prázdných či poškozených. 
  • Tlakové nádoby na plyny musí být ve skladech skladovány ve svislé poloze, navíc musí být zajištěné proti samovolnému pohybu, případně proti pádu. 
  • Pokud jsou skladovány v jedné místnosti prázdné i plné nádoby, musí být uložené odděleně. Musí být zároveň jasné, kde se nachází plné a kde prázdné tlakové nádoby. Jednotlivá místa se označují zpravidla tabulkami “PLNÉ NÁDOBY” a “PRÁZDNÉ NÁDOBY”. 
  • Pokud jsou zásobní nebo prázdné láhve opatřené snímatelným kloboučkem, pak tento klobouček musí mít opravdu nasazený. 
  • Vždycky je třeba ukládat prázdné nádoby stejně jako plné nádoby, i u těchto musí být nasazený snímatelný klobouček a také musí být zajištěné proti nárazu či pádu vhodným způsobem, tedy například řetízkem. 

Provozních pravidel týkajících se tlakových nádob je daleko více, obecně platí, že je třeba se postarat o jejich bezpečnou přepravu, o bezpečné používání a také o bezpečné skladování.