Zeleň ve městě

Zelená Ostrava – nově vysazené stromy pro lepší ovzduší

Rudná ulice a hutní kombinát ArcelorMittal o rozloze dvou hektarů se stane testovací laboratoří, kde budou odborníci zkoumat vliv stromů na snížení znečištění ovzduší. 

Nejdříve se vysadí testovací stromy, a ty, které se osvědčí nejlépe, zaplní zbytek testovací plochy. Díky 25 senzorům, které co pět minut zašlou data do laboratoře, budou po dobu osmi let zjišťovat schopnost stromů pohlcovat prach, nečistoty a další důležité informace. 

Stromy pomohou vysadit odborníci ze Slezské univerzity v Opavě, pracovníci Univerzity Palackého z Olomouce je budou ošetřovat speciálními zálivkami, které zvyšují jejich odolnost. Výsledky zpracují na superpočítači vědci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Město se následně bude řídit výsledky výzkumu. Doposud město nemělo dostatečná data a vysazená zeleň se mnohdy dobře neujala nebo uschla. Výzkum ukáže, jaké stromy jsou pro zlepšování kvality ovzduší ve městě nejlepší a nejodolnější. Výstupy z výzkumu budou sloužit i ostatním státům Evropské unie.