Kdo je označován za osobu zdravotně postiženou?

Kdo je označován za osobu zdravotně postiženou?

Se zdravotně postiženými lidmi se potkáváme prakticky denně. A i když nám jich často bývá líto, mnohdy jsou to jedinci, kteří jsou šťastní, i když nemohou bezproblémově či bez cizí pomoci fungovat. Je také důležité si uvědomit, že na ně pamatuje zákon, zejména pak se získáváním zaměstnání. Zákon totiž mluví jasně – pokud je ve firmě zaměstnáno víc jak pětadvacet procent zaměstnanců, minimálně čtyři procenta z nich musí být zdravotně postižení, respektive musí mít pozměněnou pracovní schopnost. 

V souvislosti s tímto a takzvaným náhradním plněním se však nabízí otázka, koho lze za zdravotně postiženého vlastně označit a koho naopak nikoliv. 

Kdo je označován za zdravotně postiženého?

Zdravotně postiženým člověkem je jedinec, kterému byla orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně, případně ten, kdo je zdravotně znevýhodněn. 

Zmiňované skutečnosti jsou dokazovány posudkem, případně také potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. 

Splňujete svou povinnost?

A jak již bylo zmíněno, přesně tito lidé musí být zaměstnáni ve firmě, která má pod svými křídly více jak pětadvacet pracovníků. V případě, že zaměstnavatel nemůže tyto osoby zaměstnat, je možné využít služeb nebo zboží firem, které jsou v režimu takzvaného náhradního plnění čili kterým více jak padesát procent tvoří lidé s pozměněnou pracovní schopností. 

V případě, že zaměstnavatel nemůže nebo nechce využít ani výše uvedené možnosti, musí uhradit nemalou částku putující do státní kasy. Ta se rovná dvou a půl násobku průměrné mzdy, která byla pro daný rok vyhlášena Českým statistickým úřadem. V minulém roce se jednalo o částku dosahující bezmála devadesát tisíc korun, kterou museli zaměstnavatelé odvést do státního rozpočtu.