Které suroviny můžete při demolici získat? Co je možné recyklovat?

Které suroviny můžete při demolici získat? Co je možné recyklovat?

Stále častěji se hovoří o tom, že stavební suť není nutno ukládat pouze na sběrný dvůr. Často se také přistupuje k její následné recyklaci. Materiály jsou znovu použity a slouží k novým účelům. Které suroviny je takto možno získat a použít?  

Další použití pro materiály

Většina stavebního odpadu je využitelná pro další použití. Například odpady z demolice staveb, které obsahují beton, cihelný střep, dřevo, sádru, ocel, kovy, sklo, plasty a další materiály, je možné dále využít. Sloužit tak mohou v mnoha odvětvích stavebnictví. 

Toto je možno použít v pozemních stavbách

Odpad je tak najednou přetvořen v druhotnou surovinu. Tu je dokonce možné použít do další stavby. Jako materiály, které je možné použít při pozemních stavbách, byly označeny například tyto konstrukční prvky a materiály:

 • Tepelné a akustické izolace
 • Dřevo a výrobky ze dřeva
 • Výplně stavebních otvorů
 • Betony a betonové konstrukce
 • Sádrokartonové desky
 • Cihly
 • Zdicí prvky
 • Keramické obklady 
 • Sanitární technika

Využití v dopravních a vodohospodářských stavbách

I další materiály je možno recyklovat. Konstrukční prvky a materiály, které je možné použít například při stavbách v oblasti dopravy a vodohospodářství, jsou tyto:

 • Zemina
 • Betony z dopravních staveb
 • Asfaltové směsi
 • Kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb

Další využití i mimo stavebnictví

Některé z materiálů, které se při demolici objeví jako stavební suť, je pak možné využít nejen v rámci stavebnictví. Jedná se například o tyto materiály:

 • Plastové stavební výrobky
 • Konstrukční kovové stavební díly