Kostka škola nová budova

Kostka škola ve Vsetíně otevřela novou moderní budovu

Přibližně rok a půl po zahájení stavby byla v pátek 9. února slavnostně otevřena nová budova Střední školy Kostka poblíž křižovatky U Růžičků. Novou aulu pro sto padesát studentů při této příležitosti zaplnili hosté z nejrůznějších oblastí života. Nechyběli politici, ředitelé vsetínských škol či zástupci velkých firem, kteří si po krátkém představení projektu majitelem a ředitelem školy Karlem Kostkou mohli novou budovu i prohlédnout.

Velmi zajímavě architektonicky řešený objekt tvoří dominantu největší vsetínské křižovatky U Růžičků. Právě jeho vzhled byl i důvodem toho, že se bude ucházet o titul Stavba roku Zlínského kraje.

A není zajímavý jen zvenčí, ale i zevnitř. Samotná stavba přišla na 50 milionů korun, její vybavení pak na dalších 30 milionů, a to se muselo projevit. Kromě nové auly v podzemním podlaží, která chyběla hlavně pro vysokoškolské přednášky, je zde množství odborných učeben vybavených tou nejmodernější technikou. „Máme zde nové kvalitní odborné učebny jazyků, fyziky, chemie, biologie a také výpočetní techniky. Všechny jsou na špičkové světové úrovni. Věřím, že to vše pomůže našim studentům, aby byli kvalitnějšími absolventy než na jiných školách,“ představil novou budovu Karel Kostka s tím, že zde vznikla také nová gymnastická tělocvična, prostory pro mateřskou školu a část prostor zabírá i internát. V sousedství objektu přibyla i nová parkovací místa a venkovní dětské hřiště.

Slavnostního přestřižení pásky při otevření nové budovy se kromě ředitele školy Karla Kostky ujali také senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, poslanec Parlamentu ČR a krajský radní pro oblast školství Petr Gazdík, starosta Vsetína Jiří Růžička a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, kteří také popřáli škole mnoho úspěchů do další činnosti.
Kostka škola je od roku 1993 největší soukromou školou ve Zlínském kraji a toto své postavení si stále drží. Celkově ji navštěvuje kolem tisícovky studentů. Přibližně padesátka dětí chodí do mateřské školy, střední škola má 500 – 600 studentů a vysoká škola registruje kolem 400 studentů. „Z devadesáti procent je toto poslední stavba, kterou jsme realizovali, ale nikdy neříkej nikdy,“ svěřil se Karel Kostka a dodal, že současné prostory jsou pro mateřskou, střední i vysokou školu plně vyhovující.

Na závěr nám však svěřil jedno přání či vizi. „Velmi rádi bychom otevřeli základní uměleckou školu, ale prosadit otevření nové školy je velmi složité. Máme zde špičkové pedagogy i materiální vybavení, jako jsou ateliéry, hudebny, keramická dílna, takže bychom byli schopni začít s výukou až tisíce žáků téměř ihned. Budeme na tom nadále pracovat,“ prozradil své plány Karel Kostka.

 

Jiří Žůrek