Obec Nové Heřminovy

Obec Nové Heřminovy chce zvážit jiné varianty než přehradu

U čtyř staveb na návrh stavby nádrže v obci Nové Heřminovy přišlo povodí Odry o výjimky z ochrany vzácných živočichů a rostlin. To však není konečně, protože obec chce zvážit i jiné varianty než vznik přehrady na jejich území.

Výjimky byly uděleny krajem, ale dle ministerstva nesplňovaly výjimky potřebné zákonné podmínky. Kupříkladu jiné technické řešení by mohlo mít menší vliv na přirozený vývoj zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.

Na území žijí vzácné druhy

V místě, kde by měla stát v budoucnu přehrada, žijí vzácné druhy jako je rak, mihule i ledňáček. Stavba by měla být vybudována pro využití co největšího zvýšení kapacity současného koryta řeky a zvýšení protipovodňové ochrany.

V místě budoucí přehrady Nové Heřminovy žijí živočichové vázáni na prostředí řeky Opavy, kdy jde o vranku obecnou, vranku pruhoplotvou, ledňáčka říčního, žluvu hajní a vlaštovku obecnou. Mimo jiné zde žije i několik druhů ptáků, plazů a hmyzu.

Obec chce prověřit jiné možnosti

Obec již dlouhou dobu bojuje proti stavbě přehrady a žádá nezávislé posouzení jiných možností, jak chránit obec před povodní. Jedna z odborných studií navrhuje komplexní soubor opatření, která by na řece byla vybudována a nemusela by tak zde stát přehrada.

Teprve až odborníci vyloučí možnost těchto komplexních opatření, tak bude obec souhlasit se stavbou přehrady. Starosta obce stále stojí za svým obyvatelstvem a snaží se najít jinou možnost, aby se stavbě přehrady mohla obec vyhnout.