Projekty v Ostravě

Ostrava se rozhodla finančně podpořit dva projekty – jaké?

Během letošního roku budou všechna města žít oslavami stého založení československého státu. Každé město si připravilo svůj vlastní program, každé město se rozhodlo toto výročí oslavit jinak. Například město Ostrava se rozhodlo podpořit dva programy – jeden z nich bude souviset právě s oslavami stého založení Československé republiky, druhý oslaví 90 výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka.

Dotace, které poputují na projekty dvou programů, schválila rada města ke konci ledna. Bude se tedy, ještě jednou, jednat o dva dotační programy pro oblast kultury. Projekty, které budou s dvěma programy souviset, mohou být podpořeny maximálně padesáti tisíci korunami. Vymezeno je konkrétně 1,2 milionů korun. Své žádosti je třeba podat od 5. do 9. března, a to v případě obou programů. Akce, které budete v rámci těchto programů realizovat, se musí uskutečnit do konce letošního roku.