opuštěné prostory

Jak se v Ostravě využijí opuštěné prostory?

Každé město se snaží o to, aby se obyvatelům v něm dobře žilo. Neustále se tak v řadě měst dějí různé opravy, které dopomáhají k tomu, že jsou lidé spokojenější. V současné době probíhá i řada různých oprav i v Ostravě nebo je jich řada plánována. Město si však láme hlavu i s různými prostory, které jsou opuštěné. Chtělo by zde něco hezkého vytvořit, ale zatím se nevědělo, jak takové opuštěné prostory využít. Dnes je však už jasno.

V polovině září Ostrava hostila mezinárodní setkání, které se zaměřovalo na zkušenosti s dočasným užívání opuštěných prostor. Účastníci tohoto mezinárodního setkání navštívili řadu míst, která leží nejen v centru Ostravy, ale také v blízkém přilehlém okolí. Místa jsou samozřejmě zatím nevyužité, zatím fungují jenom na bázi nějakého konceptu dočasného užívání.

Jak se tedy prostory využijí?

Na tomto mezinárodním setkání se samozřejmě spekulovalo nad tím, jak se nevyužité, chátrající prostory, které jsou opravdu velkým globálním problémem, využijí. Účastníci se zaměřovali hlavně na konkrétní téma, tedy na to, že vymýšleli platformy dočasného užívání těchto prostor v Ostravě. Chtěli najít řešení, které by bylo alespoň chvilkové.

Nakonec se došlo díky různým kritickým pohledům na mnoho názorů a teď bude jenom na Ostravě, co se s prostory provede. O všem vás budeme průběžně informovat. Ostrava je však v tomto ohledu první město v Česku, které se opuštěnými prostory zabývá na úrovni samosprávy.

Co je to projekt Refill?

Tato mezinárodní setkání jsou konána díky projektu Refill, což je projekt, který byl založen v roce 2015. Nejdříve vzniklo partnerství několika měst a následkem toho se k projektu přidávala další města včetně Ostravy. Jedná se o inspirativní směsici měst na mezinárodní úrovni, která je tu pro to, aby si vyměňovala města své zkušenosti, pomáhala si, řešila problémy, s nimiž si sami neumí poradit.