sdělení za 50 let

Už jste přemýšleli, co byste sdělili lidem za 50 let?

Ostrava je opravdu krásné město, kam se hlavně začátkem září nahrnulo poměrně hodně lidí. Není se čemu divit, vždyť je to univerzitní město, tudíž se sem vydalo opravdu mnoho nových studentů. Ovšem Ostrava nežije nyní těmi studenty, ale hlavně oslavami. Je to už 750 let od první písemné zmínky o tomto krásném městě, které se nyní řadí do trojice těch největších měst v České republice. A při této příležitosti se lidé zamýšleli nad tím, co by vlastně sdělili lidem za dalších padesát let, kdy Ostravě bude už rovných 800 let.

Celé toto zamyšlení nad tím, co by lidé chtěli sdělit jiným lidem za padesát let, se nyní koná v rámci projektu Ostrava 2067, kdy se v rámci tohoto projektu taky zhmotní pamětní truhla, která je odkazem z tohoto roku. Vkládat se do ní může právě poselství pro lidi, kteří tu budou za padesát let. Mnozí letošní dvacátníci třeba najdou v truhle to, co do ní dnes hodí.

Proč se píšou vzkazy?

Sdělit něco těm, kteří tu budou za padesát let, tedy v roce 2067, kdy bude Ostrva žít svými osmi stými narozeninami je tu hlavně proto, aby se pomalu iniciovala diskuze o tom, jakým směrem se město ubírá, jakým bude v příštích desetiletích. Navíc je skvělé, když dnešní lidé mohou třeba vložit do truhly nějaké poselství pro ty, kteří tu budou za padesát let.

Truhla byla otevřena v polovině října, kdy první vzkaz hodil do truhly primátor města Tomáš Macura. Otevřena je až do 29. listopadu, proto pokud jste doposud ještě nevhodili do urny to, co chcete lidem za padesát let sdělit, nyní máte jedinečnou příležitost.

Poté bude truhla zapečetěna

Před posledním dnem listopadového měsíce bude urna slavnostně zavřena a taka zapečetěna. Uložena pak bude ve foyeru Nové radnice. Otevřena pak bude až v roce 2067 – snad se tedy na ni nezapomene.

Je nutné upozornit, že do truhly opravdu může vhodit cokoliv kdokoliv. Není to jenom pro významné lidi, celebrity, umělce, ale opravdu pro kohokoliv, kdo chce sdělit něco dalšího příštím generacím. Můžete vhodit do truhly nejen text, ale třeba fotografii nebo nějaký jiný příspěvek. Musí se však jednat o něco, co je vyhotoveno maximálně ve velikosti A4 a musí to být v zalepené obálce.