nová pietní místa

Kde vzniknou nová pietní místa?

Město Ostrava se dneska řadí ke třem největším městům České republiky. Neustále se zde konají nejrůznější festivaly, na druhou stranu se zde konají i koncerty oblíbených hvězd, které přijíždějí do Česka klidně i z dalekého zahraničí. Kromě toho se město neustále snaží o to, aby bylo neustále udržované a aby se zde lidé měli dobře. Mimo to neustále vzniká i celá řada nových institucí a míst, které budou pro Ostravy jistě známkou toho, že se posunula opět na vyšší úroveň. Například nyní vzniknou nově dvě pietní místa.

V nedávné době se v Ostravě rekonstruovaly například sochy v sadech Milady Horákové, nyní se všechno točí kolem nových pietních míst. Pokud se ptáte, kde budou a proč budou, tak rozhodně čtěte dál, protože v článku se všechno dozvíte.

Kde budou nová pietní místa?

Jedno pietní místo by mělo vzniknout v místě bývalého internačního tábora Hanke, kde by měla být umístěna pamětní deska jako memento poválečných hrůz, které se pojí s německým civilním obyvatelstvem. O život zde totiž přišlo násilně a bez jakýchkoliv soudů zhruba 231 lidí. A poté v sadu Dr. Milady Horákové by měl vzniknout druhý pietní akt, a sice Památník civilním obětem válek.

Informace jsou samozřejmé a jisté, informoval totiž o nich primátor města Ostrava – Tomáš Macura.

Co bude na pietních místech umístěno?

V bývalém táboře by měl na pamětní desce stát text, který bude připomínat oběti německého civilního obyvatelstva. S tímto návrhem souhlasí nejen město Ostrava, ale také se na textu podíleli i studenti zdejšího gymnázia. Deska by měla být konkrétně umístěna na travnaté ploše v Nádražní ulici přesně v místech, kde se dříve nacházely sklady povoznické firmy Hanke.

Pamětník by měl být bez nějakého výrazného poselství. Pokud se však ještě zaměříme na desku, která má být umístěna v táboře, tak bychom si mohli zmínit i náklady, které se pojí s tímto budováním. Ztvárnění pamětní desky dosáhne zhruba sta tisíců korun, Pamětník umístěný v sadech pak kolem 300 tisíc korun.