zlaté ocenění

Zlaté ocenění putovalo k dárcům krve

V poslední době vzniká opravdu hromada akcí, které se pojí s darováním krve. Jsou to krásné události, které lákají veřejnost k tomu, aby udělala dobrý skutek. Většinou lidé jdou darovat krev, nebo mnohdy dokonce i kostní dřeň, ale někteří bohužel darovat krev nemůžou kvůli nemocem, které je sužují. Ať už jste darovali, darovat byste chtěli nebo chcete, ale nemůžete, i vám patří ocenění, které dostala nyní Ostrava. Jednalo se o zlaté ocenění, které převzali dárci krve.

V poslední době se darování krve stává velice populární. Lidé se už nebojí darovat jinému krev, dokonce si tento dobrý skutek vykonávají. Bohužel někteří skutečně nemohou tento dobrý skutek udělat, i když by chtěli, protože je sužuje například vysoký cholesterol nebo třeba taky cukrovka nebo jiná potíž sužující jim zdraví.

Zlaté ocenění se nyní předávalo v Ostravě, a to z jednoho prostého důvodu – protože právě dárci krve zachránili život.

Kdo získal zlaté ocenění?

Zlaté ocenění převzala například paní Jana Bačíková, která chodí pravidelně darovat krev. Práv ona krev darovala stále jednomu a tomu samému chlapečkovi, kterému tím opravu zachránila život. Zapsala se tak někomu do života, což je mnohem cennější, než jakékoliv ocenění, které jistě kdy v životě dostala do rukou.

Co je to „zlaté ocenění?

Toto ocenění symbolizuje obětavý a odpovědný přístup pomoct. Náměstek primátora všechna ocenění předal před přítomnými hosty, mezi nimiž byla taky i předsedkyně Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava – Milada Němčíková. Kromě ní přišli taky i zástupci Krevního centra Fakultní nemocnice v Ostravě, dále také zástupci zdravotních pojišťoven a další vlivní hosté.

Na závěr je nutno dodat, že význam darovat krev je opravdu velký. Samozřejmě je to něco, do čeho se musí pustit každý z nás sám, nelze nikoho přesvědčovat.