Zboží z UNRRY

Máte doma staré fotografie z Ostravy? Mohou být užitečné!

Jako součást oslav stého výročí vzniku samostatného Československa byl na konci dubna spuštěn projekt „Století objektivem Ostravanů“. Ostrava vyzývá veřejnost, aby se podělila o staré fotografie z města z let 1918 až 1989.

K dispozici je v tuto chvíli zhruba sto fotografií

Převážně znázorňují různé společenské akce (např. předválečné akce Sokola v Hulvákách, dny dětí v Radvanicích v 40. a 50. letech), zajímavá je sada ze Svinova těsně po osvobození (zničené domy, válečné škody). Pozoruhodné jsou 3 fotografie z poválečné Ostravy, které zachycují distribuci zboží z potravinové pomoci UNRRA. Dále jsou to skupinové snímky různého charakteru – např. vojenská jednotka, kurz účastníků výroby bot, různé hudební kapely, rodinné skupiny, vše vesměs z doby prvorepublikové. Ve sbírce je také novoroční pozdrav z lazaretu v Moravské Ostravě z roku 1915.

Přijímány jsou fotky z rodinného a společenského života, z doby okupace, vzniku republiky nebo události osmičkových roků. Sbírka probíhá do konce září.

Z fotografií, které veřejnost poskytne, bude vytvořeno velké ostravské fotoalbum.

Vybrané fotografie mohou zájemci zasílat elektronicky na tuto adresu: fotoalbum@ostrava100.cz. Nebo je přinést osobně do archivu města, poboček městské knihovny, Ostravského muzea nebo klubu Pant.

Fotografie jsou okopírovány a navráceny majiteli. Vítané jsou krátké popisky událostí z donesených snímků.